Velkommen til Kenneth Aure A/S

Kontakt oss

Tømrermester Kenneth Aure AS

Tømrermester Kenneth Aure AS er lokalisert i Ringerike kommune. Firmaet har 3 ansatte, en tømrer og to tømrermestere. De ansatte i bedriften har unik kunnskap og erfaring innen håndlaft, med fokus på å benytte tradisjonelle teknikker og metoder for å utføre arbeidet.

Vi utfører ett bredt spekter innen tømrertjenester. Dette gjelder blant annet håndlaft av nybygg og rehabiliteringsarbeid innen laft. Vi jobber også med bindingsverkkonstruksjoner, eks tilbygg og ombygging av hus og hytter.

Vi utfører små oppdrag, som eks bytte av dør/vindu, listing ol. eller større oppdrag som total renovering av bolig, samt montering av kjøkken, bad og lignende.

Vi utfører ett bredt spekter av tømrertjenester, blant annet:

  • Håndlaft
  • Rehabilitering
  • Renovering
  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Ombygging
  • Oppussing

Tømrerbedrift med røtter i Strømsoddbygda i Soknedalen, Ringerike kommune

I 2023 har firmaet 3 ansatte tømrere, som i tillegg til mange års erfaring med håndlafting har utdannelse innenfor dagens tømrervirksomhet med ett svennebrev og to mesterbrev.

I tillegg har de ansatte erfaring fra skogsarbeide, transport og sag- og høvleri arbeid, noe som er nyttig i den daglige tømrerdriften.

Firmaet har en over 100 år gammel historie.

Anders Aure startet opp sin tømrervirksomhet tidlig på 1900-tallet, Oddvar Aure overtok- Erland Aure er 3. generasjon tømrer og overtok ansvaret for driften i 1987. I 2022 ble Kenneth Aure eier av bedriften.

Arbiedsoppdragene er i det vesentlige lafting og bygging av tradisjonelle hus og hytter.

Historie Byggmester Anders Aure

Anders Aure ble født 27.12.1895 i Plassen og døde 30.12.1973. Han bodde flere steder i Strømsoddbygda, før han bygget sitt eget hus på Tangerud, midt i bygda. Anders startet sin tømrerutdanning for over 100 år siden, og samarbeidet første del av sin yrkesaktive periode med sin eldre bror Oluf. Oluf var også tømrer og tok sin utdannelse i Hønefoss og drev senere byggmesterfirma i Oslo. Anders bygde hus og hytter både i reisverk, bindingsverk og tømmer, men laftinga ble den delen av tømreryrket som han likte best og ble så dyktig til.

Gjennom sin interesse for skog fikk Anders god kunnskap om trevirke, og han hentet inspirasjon fra skogen. Han hadde stor faglig innsikt, og var dyktig til å bruke håndredskap som laftebile og teljebile. Anders Aures ettermæle forteller at han var en oldermann i laftesammenheng. Han virket som takstmann, og var kommunestyremedlem for AP, og også med i skolestyret. Dette vitner om en travel mann som skapte tillit. Anders sin kone Ragna var en veldig god støttespiller for Anders på hjemmebane. Hun gjorde det mulig for han og gå fullt og helt inn for arbeidet.

En av de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene som Anders hadde var tømring av Strømsoddbygda kapell.(Templet i skogen) innviet i 1957- 65 år i 2022. Med seg på arbeidet hadde han sønnen Oddvar Aure og svigersønnen John Ruud som svenner.

Tidlig på 1960 tallet overtok Oddvar farens virksomhet. John begynte sin egen tømrervirksomhet. Gjennom sitt allsidige arbeid med tømring, sagbuks og skogsarbeid tilegnet Oddvar og John mange av de samme kunnskapene og ferdighetene som Anders. Sammen med dagens generasjon har tømrervirksomheten satt sitt preg på hus og hytter spesielt i Strømsoddbygda (i perioder stått for 80-90% av byggevirksomheten).

Videre tillærte sønn av Oddvar Aure, Erland Aure, seg sin far og bestefars unike kunnskap. Erland tok over firmaet etter sin far i 1987, og har drevet bedriften i 35 år. I år 2001 inngikk Erland Aure og Bjørn Maribo et samarbeid og firmaet gikk fra å være et enkeltmannsforetak til å etableres som et aksjeselskap. Maribo har tidligere erfaring fra skogbruk og tømrerdrift.

I år 2007 begynte Kenneth Aure å jobbe i bedriften i stilling som ferievikar. I 2009 ble han lærling, og deretter fikk han fast ansettelse. I 2022 overtok Kenneth firmaet med sin 15 års erfaring innen tømrerfaget og videreutdannelse som tømrermester. Erland Aure og Bjørn Maribo er medeiere og arbeider videre i firmaet som tømrere. I 2023 består firmaet av tre ansatte: Kenneth Aure, Bjørn Maribo og Erland Aure.

Lurer du på noe?

Ikke nøl med å ta kontakt! Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss

Kontakt oss

Behov for å prate med oss, eller har du andre henvendelser?

Tømrermester Kenneth Aure AS

 Bergveien 3A
      3518 Hønefoss

  480 89 383

  kenneth-aure@outlook.com

hCaptcha